Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

altPiotr Haszczyn urodzony w 1967 r. w Ruszelczycach. Absolwent I Lliceum Ogólnokształcącego w Przemyślu - dział humanistyczny. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie – kierunek Wychowanie Fizyczne (1988) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – studia magisterskie (1992). Ukończył studia podyplomowe – Informatyka 2002, Organizacja i Zarządzanie Oświata 2004. Od 1989 nauczyciel wychowania fizycznego w Babicach. Gminny Organizator Sportu w latach 1988 – 1998. W latach 2004 – 2009 dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach. Działacz społeczny: założyciel oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Babicach, Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w latach 1992 – 1995, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy, inicjator i przewodniczący Komitetu Obchodów 600 lecia Parafii Krzywcza.

Z zamiłowania badacz historii Krzywczy i okolicznych miejscowości. W 1997 wydał książkę pt. Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Babicach 1875 – 1997, a w 1998 Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398 – 1998. Autor wielu artykułów historycznych dotyczących miejscowości gminy Krzywcza publikowanych m.in. w Życiu Podkarpackim, Niedzieli, Biuletynie Informacyjnym Parafii Krzywcza, Głosie z nad Sanu oraz na stronach internetowych www.krzywcza.eu oraz www.spbabice.edu.pl. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

W kwietniowym [2011] numerze miesięcznika Nasz Przemyśl ukazał się mój atrykuł pt. Lipa Galler przedsiebiorca i radny. Jest to zmieniona wersja artykułu zamieszczonego w linku bografie pt. Lipa Galler. Zachęcam do zakupu miesięcznika, który można nabyć w niektórch kioskach w Przemyślu oraz na Zamku Kazimierzowskim.

alt