Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

{phocamaps view=map|id=6}

 

Chyrzynka - dawna wieś, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krzywcza, położona w na południowym brzegu Sanu na terenie Pogórza Przemyskiego.

Wieś wzmiankowana była w 1448 r. Należała do klucza krzywieckiego. W okresie międzywojennym została włączona w skład sąsiedniej wsi Chyrzyna. Według spisu powszechnego, przeprowadzonego w 1921 r. wieś liczyła 19 domów i 119 mieszkańców: 107 grekotatolików i 17 rzymskich katolików. Większość mieszkańców wywieziono na Ukrainę w 1946 r.

Obecnie w Chyrzynce znajdują się 4 domy oraz opuszczona drewniana cerkiew pw. św. Szymona Słupnika z 1857 r. z ciekawą przegrodą ikonostasową i dobrze zachowaną polichromią.