Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego zaczęto stosować herby ziemskie, które z czasem przekształciły się w herby województw. Miasta i miasteczka obdarzone samorządem same obierały sobie herb, dające jako element symbolizujący prawa miejskie - mury , baszty, bądź atrybuty lub postać świętego patrona .Często używano także herb właściciela danej miejscowości.
Herb Krzywczy nosi w heraldyce nazwę Liliwa. Herbem tym pieczętowała się rodzina Ostrowskich, która posiadała Krzywczę w latach 1620-1624 r. Zapewne w tym też czasie został on przyjęty przez radę miasteczka Krzywczy jako herb i widnieje na pieczęciach miejskich, a dziś na pieczęci Gminy Krzywcza.

Herb oprócz swojego wyglądu zewnętrznego, atrybutów i barw ma swoje znaczenie symboliczne. W dawnych czasach symbolika zawarta w herbach szlacheckich, miejskich czy innych odgrywała bardzo ważną rolę.
Wygląd herbu liliwa jest następujący na błękitnym tle, która symbolizuje trzy cnoty: piękność, wzniosłość, pochwałę znajduje się gwiazda sześcioramienna (sześciopromienna) oznaczająca wzniosłe czyny, bezpiecznego przewodnika. Zaś księżyc, który znajduje się pod gwiazdą, oznacza pogodne spokojne moce, czuwające nad ziemskimi czynami, walkę pod osłona nocy, siłę dusz wobec nieszczęść. Zaś złote kolory tych atrybutów symbolizują cztery cnoty: delikatność, życzliwość, wzniosłość. Dodany do herbu hełm posiadały przede wszystkim osoby, a nie miejscowości czy miasta. Dlatego używanie herbu z rozbudowanym hełmem, przez obecne władze Krzywczy narusza kanony heraldyczne.

Piotr Haszczyn