Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

altChociaż fajki nie powstają w Krzywczy to jednak są ważne związki tego rzemiosła z miejscowością. Otóż w sierpniu 1996 r. dwaj kuzyni Mariusz i Artur Bednarczykowie założyli  pracownię fajek B & B. Artur swoje dzieciństwo i lata szkolne spędził w Krzywczy, ba był nawet moim sąsiadem. Natomiast rodzina Mariusza pochodzi z Reczpola. Obydwaj praktykowali wcześnie w firmie „Bróg” pod okiem mistrza fajkarskiego Kazimierza Roga, gdzie panowie pracowali w latach 1992 – 1996. Na siedzibę swojej firmy wybrali Ostrów, gdzie mieszka Mariusz. Zakład chociaż niepozorny przez 15 lat swojej działalności rozwinął bardzo asortyment swoich produktów. Dziś oprócz właścicieli zatrudnienie znajduje w nim jeszcze dwóch pracowników. Kiedyś produkowali fajki tylko z gruszy. Dziś wytwarzają ok. 50 modeli z gruszy i 30 z wrzośca. Również cztery rodzaje cygarniczek [lufek]. Część seryjnej produkcji wytwarzana jest także z innych rodzajów drewna szczególnie z dęba, wiśni, buka, rubini akacjowej. Swoje wyroby sprzedają na rynku polskim oraz wysyłają do hurtowników w Rosji, Niemczech i Czechach, którzy nastepnie sprzedają je na całym świecie.

Zacne nazwisko Bednarczyków, z ziemi krzywieckiej, stało się znanym znakiem towarowym i jest rozsławiane na całym świecie. Na fajkach produkowanych  przez firmę jest tłoczony znak firmowy B & B oraz numer wzoru, a misja zakładu, która brzmi „dążyć do jak najlepszej jakości wyrobu” wciąż jest aktualna.

Założycielom pracowni w dniach jubileuszu 15 lecia życzymy nowych rynków zbytu, rozwoju zakładu na następne lata oraz znalezienia swoich następców. Niech też zacne i szlachetne wonie tytoniu unoszą się po zakładzie chwaląc imię artystów fajkarzy rodem z ziemi krzywieckiej.

 30 sierpień 2011 r.

Piotr Haszczyn

Produkcja fajek to sztuka - najważniejsze jest dobre drewno. To najcenniejsze jest ze wrzoścca

alt

Pierwszy etap to wycięcie odpowiedniego klocka na fajkę - mistrz fajkarski Mariusz Bednerczyk przy pracy

alt

Tu już fajka jest odpowiednio ukształtowana.

alt

Części różnych fasonów przed malowaniem

alt

Po malowaniu czas na suszenie

alt

Jeszcze tylko wytoczyć odpowiedni filter

alt

 Czyszczenie ustnika

alt

Leżakowanie przed polerowaniem

alt

Wystwa, która cieszy oko

alt

Foto: Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.