Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

altCzasy stalinowskie były ciężkie dla wszystkich. Ale czasami niekorzystna sytuacja stawała się początkiem czegoś dobrego. Tak się stało, gdy 20 letni Jerzy Walkowiak dostał nakaz pracy w szkole w Krzywczy, tu poznał Stefanię Wikierę i tak już zostało na całe życie. To biogram o małżeństwie, których połączyła miłość i Krzywcza.

Jerzy Walkowiak - urodził się 16.04.1934r. w Częstochowie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Przemyślu w 1953 r. przez rok pracował w Szkole Podstawowej w Darowicach. W wieku 20 lat dostał nakaz pracy do Szkoły Podstawowej w Krzywczy, gdzie rozpoczął pracę od 1 września 1954 r. Jak w tych czasach bywało uczył kilku przedmiotów. Długo nie mógł znaleźć kwatery w Krzywczy, bo mieszkańcy Jego przybycie wiązali z odejściem z pracy s. Marty Burówny i jakby na niego przenieśli swój żal za usunięcie przez władze oświatowe długoletniej i dobrej nauczycielki. Wtedy mieszkał przymusowo w szkole.

W 1955 r. po ukończeniu Liceum Pedagogiczne w Przemyślu nakaz do pracy w krzywieckiej szkole otrzymała Stefania Wikiera urodzona 29.07.1936r. w Rozborzu k/ Przeworska. Wspólna praca w krzywieckiej szkole na tyle ich do siebie zbliżyła, że zawarli związek małżeński. 5.08.1956 odbył się ślub kościelny, a w listopadzie 1957 r. zawarli ślub cywilny w USC w Krzywczy. Następnie młodzi małżonkowie zamieszkali u Pani Legencowej i jej syna Franciszka.

Małżeństwo Walkowiaków dochowało się 3 synów: Janusza ur. w 1958r., Andrzeja ur. w 1959 r. i  Stanisława ur. w 1966 r.

1 września 1958r. oboje rozpoczęli pracę w Szkole Podstawowej w Sielcu. Następnie małżonkowie w 1965 r. przenieśli się do Szkoły Podstawowej w Nehrybce, gdzie pracowali do czasu przejścia na emeryturę w roku 1985. W międzyczasie Jerzy został magistrem historii, a Stefania ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku filologii polskiej oraz wyższe studia zawodowe uzyskując kwalifikacje naukowe i pedagogiczne do nauczania w zakresie nauczania początkowego. W Nehrybce pracowali jako nauczyciele historii, języka polskiego oraz fizyki. Jerzy pełnił funkcję dyrektora szkoły oraz był Inspektorem Oświaty i Wychowania Gminy Przemyśl.

Po przejściu na emeryturę od 1984 r. zamieszkali w Przemyślu. Tu Stefania zmarła 2.08.2002 r., a Jerzy 12.01.2008 r.

 

Za przekazane informacje oraz zdjęcia do niniejszego biogramu składam serdeczne podziękowanie p. Stanisławowi Walkowiakowi z Wrocławia syna bohaterów niniejszego artykułu.

Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.