Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

29 listopada 2013 r. miałem okazję być na obronie pracy dyplomowej p. Sylwii Bogusz pod tytułem  Wielokulturowość muzyki. Adaptacja cerkwi w Krzywczy. Studentka Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przez prawie rok opracowała koncepcję zagospodarowania cerkwi. Swoją pracą udowodniła, że obiekt nie musi marnieć, ale może być salą koncertową. Projekt obejmował również zagospodarowanie terenu wokół cerkwi oraz budowę obiektu socjalnego z ubikacjami. Wizja robi wrażenie. Najważniejszą częścią pracy, a zarazem  najbardziej pracochłonną, jest trójwymiarowy model przestrzenny krzywieckiej świątyni. Robi naprawdę duże wrażenie. Na ekranie komputera można obejrzeć obiekt ze wszystkich stron, wejść do wnętrza świątyni i obejrzeć każdy detal.

Sama obrona pracy miała charakter otwarły przy udziale studentów wydziału Architektury Wnętrz oraz profesorów uczeni Ryszarda Michalskiego i Joanny Kubicz, którzy czuwali nad proceduralnym przeprowadzeniu egzaminu oraz piszącym te słowa. Dyplomantka prezentowała efekty swojej pracy na kilku metrowej planszy oraz na ekranie dużego telewizora. Plansze wykonane z dużą precyzją przedstawiają bogactwo architektoniczne świątyni oraz jej wielkość. Z niezwykłą staranności została odtworzona posadzka, która ubarwia cerkiew.

Wykładowcy i piszący te słowa byli pod dużym wrażenie ogromu i rozmachu pracy. Pierwotnie praca miała być zaprezentowana we wnętrzu krzywieckiej cerkwi, ale nie udało się zrealizować tego pomysłu. Koncepcja już jest teraz można ją realizować, ale z tym duży problem. Nie ma gospodarza obiektu. Jak niedawno wypowiadała się Pani Wojewódzki Konserwator Zabytków winę i odpowiedzialność za ten stan ponosi Starostwo Powiatowe w Przemyślu [Zarządca obiektu w imieniu Skarbu Państwa], które nie wyraziło zgody na przekazanie obiektu Stowarzyszeniu Bandurzystów. Pewnie ma swoje powody, ale nie może się już tłumaczyć, że nikt cerkwią nie chce się zająć i lepiej, żeby marniała. Smutna to prawda.

Niewątpliwie praca Pani Sylwii Bogusz nie jest na marne. W profesjonalny, cyfrowy sposób zinwentaryzowała świątynię, która już na zawsze utrwali perełkę architektoniczną Krzywczy.

Fragment pracy licencjackiej - KLIKNIJ W LINK ROZDZIAŁ III. Praca projektowa: „Wielokulturowość muzyki - adaptacja cerkwi w Krzywczy”

 

Dziękuję Pani Sylwio!

Piotr Haszczyn

[grudzień 2013]

alt

alt

alt

alt

alt

Ps. Dołożymy starań, by model trójwymiarowy cerkwi w Krzywczy ukazał się w postaci filmu.

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.