Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

W wydanej w 1873 r. Encyklopedii Krajoznawstwa Galicji znalazł miejsce na swoją historię przysiółek Babia Rzeka, gdzie od wieków zamieszkiwały rodziny tzw. poddani księdza proboszcza. To oni, w zamian za wybudowany dom i pole otrzymaną od proboszcza, uprawiali jego, a następnie swoją ziemię.

alt

Antoni Schneider tak opisuje:  Babia Rzeka przysiołek w obrębie gm. Krzywczy nad Sanem w pow. Przemyskim 1/6 mili ku wschodni - południowej stronie miasteczka, opodal granicy Krzywczy z Wolą Krzywiecką i Reczpolem, jako też przechodzącego tędy traktem dukielsko - węgierskiego. Składa się z 7 , u podnóża wzgórza Kijowem zwanego, rozłożonych chat, nad potokiem Babia Rzeka zwanym, który tu również ma swoje źródła i płynąć ku północnemu zachodowi łączy się w Krzywczy z potokiem Jardini czyli Jordanem, uchodzącym do Sanu. W dawnych dokumentach jest wzmianka o istniejącej nad Babią Rzeką mogiłą oraz dawnym jeziorku czyli źródle Babiej Rzeki, o którem wiele po między ludem tradycji istniało; z tych najciekawszych była legenda o babie topielniczce, która w niem miała niegdyś swoje siedlisko, lecz dziś już lud o wszystkiem tem czem raz więcej zapomniał.

alt

Naszło mnie ostatnio, by sprawdzić czy rzeczywiście znajduje się tam jeszcze owo jeziorko i źródła Babiej Rzeki. Naocznie stwierdziłem, że może nie jeziorko, ale niewielki staw z bogatą roślinnością wodną jeszcze jest, a z wielu miejsc sączą się małe strużki tworząc potok, w którym przed laty łapano nawet ryby. Dziś jest, co najwyżej miejscem, gdzie znajduje się kilka studzien, które pod własnym ciśnieniem zaopatrują ludność Krzywczy w wodę pitną. Z tego miejsca był zaopatrywany w wodę krzywiecki browar, który wybudował Adam Starzeński w pierwszej połowie XIX w. Baby topielniczki nie spotkałem, ale kilka gatunków motyli i roślin tak – z wszechobecną pokrzywą na czele.

Ważna jest jeszcze jedna informacja podana przez Schneidera. W okresie, gdy on prowadził swoje historyczne badania rzeczka przepływająca przez Krzywczę nosiła nazwę Jordan, a dziś Kamionka. Niegdyś nazwę rzeczka zawdzięczała płotkowi o nazwie Jordan biegnącemu ze Średniej, a dziś Kamionce, które ma swoje źródła w lasach Woli krzywieckiej. Tak więc, zapewne geodeci CK Austrii dokonali tych zmian nazw potoków, które funkcjonują do dziś.

 

Piotr Haszczyn [Maj 2015]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.