Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

13 IX 1939 r. Krzywczę zajęli Niemcy i od tego czasu rozpoczął się ciężki okres dla szkolnictwa. Nie zachowały się też żadne dokumenty z tego okresu. Zapewne tak jak w Babicach zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich otworzono szkolę 20 XI 1939 r. Kadrę pedagogiczną stanowili przedwojenni nauczyciele Bronisława Rydz i siostra Aniela Burówna, która w 1940 r. została przez władze niemieckie usunięta ze szkoły. W jej miejsce pracę rozpoczęła Matylda Rydz. Religi uczył ks. Władysław Solecki, następnie Ks. Edward Brodowicz. Wilhelm Hetper był na wojnie i wrócił do pracy w szkole w 1945 r. Nauka odbywała się w domach opuszczonych przez Żydów oraz w Domu Ludowym – obecnie świetlicy. Zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich w szkole uczono pisać i czytać w języku polskim, rachunków, gimnastyki, rysowania, nauki o naturze oraz prac ręcznych. Tajnym nauczaniem zajmowała się Bronisława Rydz. O szczegółach tej działalności nie ma jednak informacji.
W budynku pożydowskim za kamienicą Schächtera utworzono szkolę ukraińską. Wybudowano też nową szkołę. Na wniosek wójta Prokopa [Ukraińca] rozebrano starą szkołę. Do wybudowania nowej drzewo pozyskano z kilku opuszczonych domów, a w fundamentach wykorzystano macewy z miejscowego cmentarza żydowskiego. Budynek służył przez wiele lat obecnie mieści się w nim sklep wielobranżowy.

Piotr Haszczyn [sierpień 2017]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.