Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

 

Prof. dr hab. Władysław Góral urodził się 23 października 1938 r. w Jeresie [Łotwa], gdzie przed wojną wyjechali jego rodzice na pracę kontraktową. W czasie wojny jego ojciec został zwerbowany do II Armii WP i z nią dotarł do Budziszyna. Po wojnie wrócił do Krzywczy (na Reczpol), skąd czynił starania o powrót rodziny do Polski. W końcu matce udało się w Moskwie załatwić odpowiednie dokumenty i pod koniec czerwca 1947 r. wrócili do Polski. Rodzina zamieszkała najpierw na Reczpolu, a następnie na tzw. Parcelacji naprzeciw Ruszelczyc po prawej stronie Sanu. Do Szkoły Podstawowej chodził do Krzywczy w latach 1947-1954. Tak Rada Pedagogiczna w 1954 r. charakteryzuje ucznia Krzywieckiej podstawówki: W klasie szóstej wyróżniali się wybitnie dwaj uczniowie Góral Władysław uczeń najlepszy, nie tylko w klasie, ale w całej szkole, posiadający wiadomości bardzo dobre z każdego przedmiotu, oczytany, interesujący się wydarzeniami w świecie (…). W latach 1954-1958 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku. Dojeżdżał do szkoły autobusem wspólnie z Lechem Gajdzikiem, który był jego kolegą nie tylko na szkolne lata, ale i na następnych kilkadziesiąt. Z tych lat pan profesor pamięta, jak kiedyś z Leszkiem wpadli na pomysł, by pójść na wagary. I owszem zrealizowali ten plan i nawet było przyjemnie. Jakie było ich zdziwienie, gdy wracali do domu, a rodzice już wiedzieli o ich wyskoku, który już później  nigdy się nie powtórzył. 

Zdjęcie klasy w Liceum w Dubiecku. Wł. Góral siedzi obok księdza po lewej stronie.

Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością - astronomia. Rada Wydziału Geodezji Górniczej AGH w Krakowie nadała mu stopień doktora nauk technicznych w 1971 r., a także stopień doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii w specjalności geodezja satelitarna w 1993 roku. Pracował na AGH kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego – ten tytuł uzyskał w roku 1998. Obecnie jest na emeryturze.

Wręczenie nominacji na profesora

Jego dorobek naukowy obejmuje 83 pozycje. Główny kierunek działalności naukowej był początkowo związany z teorią ruchu satelitów niskich oraz wykorzystaniem ich obserwacji do badań górnych warstw atmosfery. Później zajmował się opracowaniem projektów i praktyczną realizacją sieci geodynamicznej w rejonie Wieliczki, Krakowa i wschodniej części Polski, a także doskonaleniem procedur obliczeniowych zwiększających dokładność rozwiązań wektorów GPS poprzez opracowanie własnych algorytmów i programów w zakresie estymacji lokalnej refrakcji troposferycznej i jonosferycznej. Był promotorem trzech rozpraw doktorskich. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (III stopnia) w dziedzinie badań naukowych, Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”, Złoty Krzyż Zasługi i Medal KEN.

Od wielu lat mieszka w Krakowie, ale stara się corocznie odwiedzać rodzinne strony, gdzie jak piszę „rozpoczęła się jego kariera naukowa w Szkole Podstawowej w Krzywczy”.

Powyższy tekst jest dowodem na to, że mając pasję można ją rozwijać w każdych warunkach, trzeba tylko chcieć.

Biogram powstał na okoliczność osiemdziesiątej rocznicy urodzin pana profesora Władysława Górala, któremu życzymy jeszcze wielu lat twórczej pracy naukowej i czerstwego zdrowia. Sto lat Panie Profesorze.

Piotr Haszczyn [wrzesień 2018]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.