Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Marian Stroński [młodzieńcza fotografia poniżej] urodził się 15 czerwca 1892 r. w Łozowej koło Tarnopola. Był synem Józefa i Adeli z Bocheńskich. Rodzina Bocheńskich posiadała Leszczawkę koło Przemyśla, a Emanuel był bratem Adeli matki Mariana Strońskiego. Zarówno Emanuel, jak i jego brat Franciszek w okresie międzywojennym pełnili wysokie funkcje w Radzie Miejskiej w Przemyślu. Józef Stroński ojciec Mariana był urzędnikiem pocztowym matka zajmowała się domem.

Rodzice M. Strońskiego pobrali się w roku 1888 w Delatynie koło Stanisławowa. Prawdopodobnie - w związku z charakterem pracy - początkowo często zmieniali miejsce zamieszkania. Starszy brat Mariana, Władysław, urodził się bowiem w Chrzanowie w roku 1890, zaś młodsza siostra Anna w Przemyślu w 1901 roku. Tak więc Strońscy początkowo mieszkają na ulicy Grodzkiej, a następnie od roku 1917 nabywają dom na ulicy Ptasiej.

Marian Stroński pobierał naukę w jednej ze szkół powszechnych w Przemyślu, a w latach 1903 - 1908 uczęszczał do I Gimnazjum. Następnie kończy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Już w gimnazjum dał się poznać z wielkich zdolności malarskich, które zostały ugruntowane latami studiów w Krakowie i Wiedniu. W okresie międzywojennym osiada w Przemyślu, gdzie tworzy swoje dzieła malarskie oraz staje się również malarzem polichromii kościelnych.

Emanuel Bocheński wżenił się w Krzywczę [nie posiadał do majątku praw spadkowych]. Z tego powodu Marian Stroński wielokrotnie bywał w krzywieckim dworze, być może spędzał tu także wakacje. Wujek wspierał go finansując studia w Wiedniu, Paryżu i wyjazdy zagraniczne.

W roku 1924 Marian Stroński wykonał pierwszą polichromię w kościele krzywieckim, która została zamalowana w 1961 r. Jest również autorem kilku obrazów takich jak: "Pejzaż z kościołem" - przedstawiający kościół krzywiecki około roku 1924,  (obraz ten posłużył do wykonania okładki mojej książki Zarys dziejów parafii w Krzywczy), "Włościanin z Krzywczy" oraz "Park w Krzywczy". Również namalował obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który był umieszczony w ołtarzu ufundowanym przez rodzinę Bocheńskich (obecnie ołtarz ten znajduje się w Hurku).

Od kilku lat w Muzeum Miasta Przemyśla jest wystawa malarstwa Mariana Strońskiego, na którym eksponowane są dwa wspomniane wyżej obrazy: "Pejzaż z kościołem", "Włościanin z Krzywczy" oraz  „Karykatura rodzinna”, która przedstawia rodzinę Bocheńskich.

Marian Stroński to najwybitniejszy malarz związany z Krzywczą.

Piotr Haszczyn [styczeń 2020]

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.