Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Zagadkowym odkryciem dokonanym przez przemyskiego historyka Antoniego Kunysza była tzw. Mogiła, która znajduje się w Krzywczy za dawnym budynkiem oranżerii, a po II wojnie światowej użytkowanym przez Gminną Spółdzielnię na biura i sklep, obecnie własność p. Idzika [Obiekt dobrze widoczny na mapie lidarowej - w czerwonym prostokącie]. Posiada kształt elipsowaty o wymiarach: długość ok.20 m, szerokość 4,5 m u podstawy oraz wysokości nasypu 1,5 m. Obecnie mogiła ta, porośnięta jest drzewami. Od strony północnej obiekt jest wyższy i przylega do tzw. starej drogi [Traktu węgierskiego] od południowej niższy. Przez lata starałem się odkryć tajemnicę kurhanu. Myślałem, że może jest to jakaś zbiorowa mogiła z lat napadów tatarskich lub późniejszych wojen. Moje domysły nie miały podstawy źródłowej. Szukałem na mapach. Jeszcze w roku 1852 w tym miejscu znajdował się dworski warzywnik, więc obiekt jest nie taki stary. I oto kilka tygodni temu spotkałem pana Stanisława, który zna wiele różnych krzywieckich tajemnic. On mi przekazał podanie, które wydaje mi się bardzo prawdopodobne. Pan Stanisław opowiadał, że w mogile jest pochowanych dwóch żołnierzy w pełnym umundurowaniu i wyposażeniu. Wspominał, jak to krzywiecka grupa ds. zdobywania różnych skarbów miała ochotę na wykonanie prac wykopaliskowych, ale z tego projektu zrezygnowali.

 

Podczas I wojny światowej Krzywczę zajęli Rosjanie, a ściśle mówiąc oddział kozacki, także dwór i jego zabudowania. W pierwszych dniach oblężenia Przemyśla na drodze wiodącej na Kijów doszło do potyczki opisywanej przez p. Jacka Błońskiego w książce Przemyśl Twierdza niezdobyta pomiędzy kozakami, a obsługą samochodu pocztowego. Wiadomo, że podczas tej potyczki zginął „kozak z szablą” i być może jeszcze kogoś raniono.

Kozak, który zginął mógł być dowódcą lub miał wysoką rangę więc na miejscu jego mogiły usypano zgodnie ze wschodnim obrzędem grzebania dość okazały kurhan. Później po I wojnie światowej, gdy właściciele krzywieckiego majątku wrócili mogiła już istniała i jej nie usuwano. Przez lata miejsce to jest dość solidnie obrosło drzewami i jest dobrze widoczne tylko na wiosnę.

Pamięć się zatarła, ale nie u wszystkich wystarczy tylko pytać. Oczywiście powyższe informacje są nadal tylko hipotezą, ale mają już solidną podstawę źródłową.

Piotr Haszczyn [kwiecień 2020]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.