Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

W bieżącym roku przypada 100 rocznica bitwy warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą. Bitwa Warszawska uznawana jest za jedną z najważniejszych bitew świata. W tym dziejowym wydarzeniu nie zabrakło wkładu naszych młodych chłopaków, którzy nie odmówili daniny krwi. Zapewne było ich wielu i niektórzy z tej wojny nie wrócili. W ciągu kilkudziesięciu lat udało mi się zidentyfikować kilka osób, które brały udział w wojnie z bolszewikami 1919 - 1921, a mieszkały w Gminie Krzywcza. Chcę w ten sposób oddać im hołd, a także ocalić od zapomnienia ich wysiłek, byśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Przykro to pisać, ale mimo moich apeli nikt inny nie chce ocalić od zapomnienia żołnierzy tej wojny, swoich dziadków i pradziadków.

 

 

Michał Czarniecki wstąpił do wojska jako ochotnik w 1918 r. walczył z Ukraińcami o Przemyślu i we Lwowie. Walczył w roku 1920 z bolszewikami na froncie południowym od Lwowa aż po Kijów. Służył w dziesiątym pułku artylerii ciężkiej. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Organizator Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej placówka Klara na terenie naszej gminy. Aresztowany przez Niemców został rozstrzelany 27 V 1944 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. W roku ubiegłym na krzywieckim cmentarzu wnukowie ufundowali pamiątkowy nagrobek.  

 

 Adam Köhler (1892-1940) urodził się w Jasielnicy Rosielnej. W 1918 r. brał udział w walkach o Przemyśl za co został odznaczony Gwiazdą Przemyśla. W 1920 brał udział w walce z bolszewikami za co został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. W 1922 ożenił się z Marianną Rostecką z Woli Krzywieckiej.

Od roku 1921 był Policjantem na krzywieckim, a w latach 1925-1935 w babickim posterunku.  W latach 1935 – 39 pełnił służbę w Przemyślu. We wrześni 1939 r.  dostał się sowieckiej niewoli w nieznanych okolicznościach. Został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zginął od strzału w tył głowy 27 IV 1940 r. Na krzywieckim cmentarzu od roku 2019 ma swoją pamiątkową mogiłę.

  

Koszil Eustachy Stanisław ur. 29. 03. 1893 r. we Lwowie. 15.10.1912 r. na ochotnika wstąpił do wojska. 1.03.1916 r. został przeniesiony do Austriackiej Policji Konnej. Od 29.12.1918 r. skierowany do dowództwa żandarmerii w Przemyślu. Do 19 .04. 1919 r. pełnił służbę w wywiadzie Dowództwa Żandarmerii na Galicję Wschodnią w Przemyślu. Był komendantem posterunku Powiatowej Komendy Żandarmerii w Przemyślu, a następnie w Powiatowej Komendzie Żandarmerii. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale szczegóły nie są znane. Przez szereg lat związany z Babicami, gdzie się ożenił i do 1928 r, był Komendantem Policji w Babicach, a następnie naczelnikiem, wójtem i sekretarzem gminy. Za swoje zasługi w obronie miasta Przemyśla otrzymał od Komitetu Wojskowo-Obywatelskiego pamiątkowy sygnet oraz został odznaczony Gwiazdą Przemyśla. W 1930 r. odznaczony został medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921. Brał udział z synem w wojnie obronnej 1939 r. W czasie wojny był w dworze powiernikiem w sprawach gospodarczych Ligenszaftu. Posądzany niesłusznie do dziś o działalność antypolską i współpracę z Niemcami. Gdyby zarzuty były prawdziwe na pewno dostałby wyrok śmierci, które w naszej gminie były wykonywane. Przez te posądzenia, na nowo rozgorzałe w 2018, rodzina zrezygnowała z upamiętnienia jego osoby pamiątkową tablicą. W dniu 2. 06. 1944 r. uprowadzony przez UPA [Dochodzenie IPN] z Olszan w las, zaginął bez wieści. 

Stroński Stefan urodził się w Stanisławowie 19 XII 1901 r. Syn Kazimierza Juliusza Strońskiego i Janiny Seweryny ze Stronerów. W latach 1912 - 1919 był wychowankiem elitarnego Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów w Chyrowie, ale maturę zdawał w Przemyślu. Po ukończeniu gimnazjum studiował na Politechnice Lwowskiej - wydział rolniczo-leśny w Dublanach. Brał udział w wojnie obronnej 1920. Jako 19 letni młodzieniec skierowany został do Jarosławia na przeszkolenie. Trwało ono 3 dni. Następnie skierowany do 18 Dywizji Piechoty [tzw. Żelaznej], 144 pułku piechoty, II Batalion. Transportem udał się do Warszawy i dalej do Mławy. W Mławie otrzymał pismo pochwalne za obronę miasta. Służbę wojskową odbył w 5 pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, ukończył podchorążówkę. Brał udział w kampanii wrześniowej roku 1939 w stopniu porucznika rezerwy. Odznaczony medalem Polska Swemu Obrońcy, Krzyżem Za Udział w Wojnie 1918 – 1920, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową PZERiL. Zmarł  w Rzeszowie 21 I 1997 r. i tam został pochowany.   

 

Dudziński August ur. 1 XII 1900 r. Jako 20 letni młodzieniec brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale szczegóły nie są znane. W 1939 r. powołany do wojska, służył w żandarmerii wojskowej. Mieszkał i zmarł w Krzywczy. Z zawodu był mistrzem masarskim, posiadał sklep w dzisiejszym domu p. Włodków. 

  

 

 Wolański Franciszek urodzony 11 X 1899 r., w Krzywczy. W wieku 17 lat został powołany do wojska austriackiego do jednostki w Sanoku. Następnie został przeniesiony do jednostki w Austrii, gdzie zastała go I wojna światowa i wraz ze swoją jednostką został skierowany na front działań wojennych [Bałkany, Włochy]. Z wojny powrócił w 1918 r., a w 1920 został znów powołany do wojska już polskiego i brał udział w wojnie z bolszewikami. Pamiętam, jak opowiadał o działaniach wojennych, kończąc swoją opowieść mówiąc wzburzonym głosem – „Ja, bym jeszcze dziś na bolszewika poszedł”.

Po powrocie z wojny w 1925 r. został kościelnym i jego 65 posługa trwała prawie do śmierci. Zmarł w Przemyślu 7 VIII 1989 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Krzywczy.

 

Piotr Haszczyn [sierpień 2020]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.