Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

W okresie międzywojennym, a nawet i wcześniej istniało w Krzywczy wiele organizacji społecznych, które skupiały młodzież i starszych. Były one czynnikiem kulturotwórczym, zajmowały się szerzeniem oświaty zarówno tej podstawowej jak i rolniczej czy społecznej.
Najstarszą zanotowaną w źródłach organizacją, która działała w Krzywczy, było Kółko Rolnicze wraz z czytelnią założone w 1891 r. W tym też czasie skupiała 20 członków. W charakterze tej organizacji było szerzenie Oświaty Rolniczej.
Z mniejszymi lub większymi przerwami organizacja ta działała w Krzywczy prawie 100 lat i w początkach lat 90 - tych została zlikwidowana.
Następną organizacją był Związek Katolicko - Społeczny, który powstał w 1906 r. Jego działalność szerzej opisana jest w "Zarysie dziejów parafii w Krzywczy". W tym samym roku z inicjatywy właśnie tej organizacji została powołana Ochotnicza Straż Pożarna, której działalność trwa do dziś. W 1908 r. również z inicjatywy Związku Katolicko - Społecznego powstała kasa Raiffeisena ,nazywana również Kasą Stefczyka, która w takiej formie przetrwała do 1944 r., a następnie prawdopodobnie została przekształcona w Bank Spółdzielczy. W 1911 r. powstało bractwo Królowej Korony Polskiej liczące 265 parafian. Bujny rozwój powyższych organizacji przerwała I wojna światowa.
Po wojnie pod koniec lat 20 - tych zaczęły na nowo powstawać organizacje o charakterze katolickim - Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej - przekształcone w latach następnych w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej oraz Akcja Katolicka. Również około roku 1930 powstała organizacja paramilitarna o nazwie Związek Strzelecki.

Skupiał w swych szeregach młodzież męską i żeńską. Opiekunem Strzelca był sierżant Skubisz. Z Przemyśla z komendy przyjeżdżał również porucznik Płachta, który miał odczyty na różne tematy. Na spotkaniach dominowała tematyka wojskowa: ćwiczenia wojskowe, nauka strzelania z broni palnej. Związek był podzielony na dwie sekcje: dziewcząt i chłopców. Dziewczęta miały szkolenia sanitarne, biegi terenowe i naukę strzelania. Strzelnica była usytuowana na terenie dzisiejszej drogi dojazdowej

na pastwisko z Zarzeki w kierunku na Pisarki. Organizowano zawody strzeleckie i wyjeżdżano na inne zawody. Członkowie Strzelca mieli swoje mundury, a spotkania organizowali w świetlicy umieszczonej w karczmie, która znajdowała się na terenie dzisiejszego Urzędu Gminy. Strzelec działał również w Ruszelczycach i Reczoplu.

Do Związku Strzeleckiego należeli m.in: p. Janina Amarowicz, Cecylia Wolańska. Na zachowanym zdjęciu Organizacji Strzeleckiej można również rozpoznać Władysława Kasprowicza, Mariana Rosteckiego, Bernarda Woźniaka, Jan Sapę, Aleksandra Wójtowicza, Karola Włodka.

Z inicjatywy miejscowego nauczyciela Wilhelma Hetpera działało Kółko Teatralne oraz Chór męski czterogłosowy. Obydwa te Kółka działały na wysokim poziomie. Chór odnosił sukcesy nawet na konkursach w Rzeszowie.
Do Kółka Teatralnego należeli m. in.: Aleksander Wójtowicz, Janina Amarowicz, Kazimierz Frankowski, Dorota Pusz, Stefan Wójtowicz, Józef Gąska, Władysław Kasprowicz, Franciszek Kasprowicz, Cecylia Wolańska, Franciszek Bukowski.
Po wojnie w szczątkowej formie do wyjazdu z Krzywczy W. Hetpera działał chór. A tradycje Kółka Teatralnego były kontynuowane z przerwami do lat 80 - tych.
W latach 70 - tych i 80 - tych działał Ludowy Zespół Sportowy, którego staraniem zostało zbudowane boisko sportowe. Brano także udział w rozgrywkach piłkarskich klasy C w piłce nożnej oraz w tenisie stołowym i szachach.


Dziś poza Ochotniczą Strażą Pożarną nie działa w Krzywczy żadna inna organizacja.

Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.