Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Obsada personalna

11 Karpackiej DP

w kampanii wrześniowej 1939 roku.

 

W nawiasach podano nazwy jednostek mobilizujących oraz stanowiska służbowe oficerów dywizji zajmowane przed mobilizacją.

Kwatera Główna 11 DP Dowództwo dowódca dywizji – płk dypl. Bronisław Prugar-Ketling

dowódca piechoty dywizyjnej – wakat

dowódca artylerii dywizyjnej – płk Władysław Gruiński (dowódca 11 pal)

oficer sztabu – mjr Paweł Bole

oficer sztabu – kpt. Marian Siewiński

oficer łączności – por. Paweł Fernezy

dowódca saperów dywizyjnych - mjr Włodzimierz Kupryk

dowódca kawalerii dywizyjnej - rtm. Józef Dąbrowski

szef służby sprawiedliwości - mjr Adam Marian Szediwy

szef duszpasterstwa - kpt. ks. Walerian Święcicki

Sztab szef sztabu - ppłk dypl. Wacław Popiel

oficer informacyjny - kpt. Bronisław de Ville

oficer operacyjny - kpt. dypl. Edward Hełczyński

dowódca łączności - kpt. Stanisław Gospodarczyk

kwatermistrz – kpt. dypl. Aleksander Jedziniak

szef służby uzbrojenia – kpt. Zieliński Adam

szef służby intendentury – kpt. int. Alfred Gubrynowicz

szef sanitarny – mjr lek. Tadeusz Stefan Daszkiewicz

szef służby weterynaryjnej - kpt. Zbigniew Seweryn Wiszniewski( mjr lek. wet.Furdyna Kazimierz?)

tabory - rtm. Romaszkan Grzegorz

szef służby żandarmerii - kpt. Kugler Franciszek

kompania sztabowa - por. Stępień Teofil

48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych dowódca – płk Walenty Nowak

I batalion - mjr Andrzej Kołodziejczyk

II batalion - mjr Tadeusz Byszewski

III batalion - ppłk Jerzy Głowacki

49 Huculski Pułk Strzelców dowódca - ppłk dypl. Karol Hodała

I batalion - mjr Eugeniusz Lityński

II batalion - mjr Michał Łapiński

III batalion - mjr Mieczysław Stecewicz

53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych dowódca - ppłk dypl. Szymon Kocur

I batalion - mjr Stanisław Harasymow

II batalion - mjr Stanisław Młyński

III batalion - mjr Feliks Kowalski

batalion marszowy 48 pp - mjr Szymański Edward (w obronie Lwowa)

batalion marszowy 49 pp - mjr Kiknadze Irakli (3 baon w 3 pp ON w GO "Stryj")

11 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej dowódca - ppłk Czesław Obtułowicz (I zastępca dowódcy 11 pal)

I dywizjon armat - mjr Michał Romanowski

II dywizjon armat - mjr Kazimierz Lorenz (II zastępca dowódcy 11 pal)

III dywizjon haubic - mjr Tadeusz Ostrowicz

11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej z plutonem taborowym nr 11 (6 pac) dowódca - mjr Zygmunt Dobrowolski

11 Batalion Saperów (Ośrodek Sapersko-Pionierski 11 DP w Stryju) dowódca – mjr Włodzimierz Kupryk

Bateria Artylerii Przeciwlotniczej Motorowa Nr 11 Typ A (6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej we Lwowie) dowódca – kpt. Tadeusz Dobiesław Hordyński

Szwadron Kawalerii Dywizyjnej (Szwadron KOP "Zaleszczyki") dowódca – rtm. Józef Dąbrowski

Kompania Kolarzy Nr 62 (49 pp)-por.Mazurek Roman

Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni Towarzyszącej Nr 62 (53 pp)-por.Terenkoczy Jan

Pluton Pieszy Żandarmerii Nr 11 (Pluton Żandarmerii Stanisławów)

Kompania Telefoniczna 11 DP (Kompania Łączności 11 DP w Stanisławowie)-por.Lichtarowicz Piotr

Pluton Łączności KG 11 DP (jak wyżej)- por.Górski Roman

Pluton Radio 11 DP (jak wyżej)

Drużyna Parku Łączności 11 DP (jak wyżej)

Kompania Asystencyjna nr 162 (48 pp)

Kompania Sanitarna nr 602 (48 pp)- mjr dr med. Bernacki Jan

Szpital Polowy Nr 602 (6 Kadra Mobilizująca 6 Szpitala Okręgowego we Lwowie)

Zespół Przeciwgazowy Nr 602 (jak wyżej)

Polowa Kolumna Dezynfekcyjno-Kąpielowa Nr 602 (jak wyżej)

Polowa Pracownia Bakteriologiczno-Chemiczna Nr 602 (jak wyżej)

Polowa Pracownia Dentystyczna Nr 602 (jak wyżej)

Dowództwo Grupy Marszowej Służb Nr 609 (Kadra 6 Dywizjonu Taborów w Jaworowie)

Dowództwo Grupy Marszowej Służb Nr 610 (jak wyżej)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 609 (48 pp)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 610 (49 pp)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 611 (53 pp)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 612 (11 pal)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 613 (Kadra 6 Dywizjonu Taborów w Jaworowie)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 614 (jak wyżej)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 615 (jak wyżej)

Kolumna Taborowa Parokonna Nr 616 (jak wyżej)

Warsztat Taborowy Parokonny Nr 609 (11 pal)

Samodzielny Patrol Meteo Nr 11 (11 pal)

Pluton Parku Uzbrojenia nr 602 (11 pal)

Park Intendentury Typ I Nr 602 (Składnica Materiału Intendenckiego Nr 18 w Stanisławowie)

Sąd Polowy Nr 11 (Dowództwo 11 DP)- kpt. aud. Szymaszkiewicz Józef

Poczta Polowa nr 117 (Dyrekcja Okręgowa Poczty i Telegrafu we Lwowie)

 

oprac. Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.