Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Biogramy mieszkańców Krzywczy wywiezionych na Sybir

 

Podczas II wojny światowej również mieszkańców Krzywczy dotknęły represje sowieckie związane z wywózką na Sybir. Jest obecnie czas obchodów 70 rocznicy tych wydarzeń [2010 r.]. Udało mi się zebrać dość sporą grupę osób związanych z Krzywczą, którzy doświadczyli cierpień i uciemiężenia Syberii. Te krótkie biogramy niech będą świadectwem i wyrazem pamięci tych okrutnych wydarzeń, które udało się uchronić od zapomnienia. W miarę posiadanych informacji mam nadzieję, że lista ta będzie się powiększała.

 

Wojciech Benedyk 

Urodzony w 1912 r. w Kupnej, tam też mieszkał do wywózki na Sybir w 1941 r. Jego koleje losu nie są na razie znane. Po wojnie założył rodzinę w Krzywczy, gdzie mieszkał do śmierci w 1993 r.
 

Michał Chorążykiewicz.

Urodzony w Krzywczy. Uczestnik kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli sowieckiej. Podczas transportu, prawdopodobnie do Katynia, udało się mu uciec. Przedostał się do Chrzynki, gdzie znalazł schronienie u leśniczego. Czekał aż na Sanie stanie lód, by przejść do Krzywczy. Wieczorami wychodził, by zbadać czas przejścia patroli sowieckich. Podczas jednego z takich wieczorów został rozpoznany przez jednego mieszkańca Chyrzynki. Na drugi dzień Sowieci otoczyli leśniczówkę i wywieźli na Sybir jego oraz rodzinę leśniczego. Było to w styczniu 1940 r. W momencie tworzenia Armii Andersa wstąpił do II Korpusu Polskiego i przeszedł z nim szlak bojowy w oddziale saperów. Brał udział w bitwie o Monte Casino. Po wojnie wrócił do Krzywczy. W 1947 r. został ostrzeżony, że interesuje się nim Służba Bezpieczeństwa, dlatego wyjechał z rodziną najpierw do Brzega, a następnie do Głogowa Śląskiego.

 

Joanna Kasprowicz.

Urodzona w Krzywczy. Wyszła za mąż za Teodora Petrowa leśniczego. Zamieszkała na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Została wywieziona na Sybir razem z mężem, córką Stefanią Sawicką oraz jej dziećmi Eugeniuszem i Ireną. Teodor Petrow zmarł na Syberii. Po wojnie Joanna Petrow, Stefania, Eugeniusz i Irena Sawiccy zamieszkali w Krzywczy. Z wymienionych w Krakowie mieszka Irena Mazurek z domu Sawicka. Pozostali zmarli i spoczywają na krzywieckim cmentarzu.
 

Franciszka Kopko z domu Frankowska.

Urodzona w Krzywczy. Wyszła za mąż za policjanta, który służył w Stanisławowie. Stamtąd Rosjanie wywieźli ją na Sybir. W wyniku repatriacji po 1945 r. wróciła do Krzywczy, gdzie mieszkała do śmierci w domu tuż za cerkwią w kierunku Ruszelczyc.

 

Wojciech Sawicki

urodzony w 1900 r. Policjant w  Drohomyślu. Został uwięziony w 1940 r., a następnie przewieziony do Starobielska. Stamtąd wywieziony na Sybir. Tam wstąpił do Armii Andersa i przeszedł szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim w plutonie psów policyjnych. Brał udział w bitwie o Monte Casino. Po wojnie wrócił do Krzywczy, gdzie mieszkał do śmierci w 1970 r.

 

Michał Sobol i Piotr Orłowski.

Obydwaj urodzeni w Krzywczy. Jako młodzieńcy udali się do swoich dziewczyn w Dybawce. Podczas przejścia przez San na wysokości Hołubli zostali schwytani przez patrol sowiecki i zostali wywiezieni na Sybir. Razem wstąpili do II Korpusu polskiego podczas tworzenia się Armii Andersa i przeszli z nią szlak bojowy (szczegóły nie są znane). Po wojnie Piotr Orłowski wyjechał do USA i tam założył rodzinę, natomiast Michał Sobol osiedlił się we Włoszech.

 

Jan Wojtowicz.

Urodzony w Krzywczy. Wiadomo, że wraz z rodziną był wywieziony na Sybir. Bliższe okoliczności tego wydarzenia na razie nie są znane.

 

Michał Góral.

10 II 1940 r. został wywieziony na Sybir z rodziną z przysiółka Parcelacja w Bachowie do miejscowości Krywoi w obłosti Mołotow. Po wojnie powrócił i osiedlił się w Krzywczy, gdzie mieszkał do śmierci. Wraz z nim wróciła córka Wanda Krupa, która obecnie mieszka w Krzywczy. Na szczególna uwagę zasługują wyczyny Juliana Górala, który był bratem Michała. Wywieziony w tym samym czasie na Sybir z żoną i córką. Na wiosnę 1941 r. ucieka z miejsca zesłania z żona i córką i wraca do swojego domu na Parcelacji. W wyniku donosu jednego z mieszkańców Bachowa zostaje powtórnie wywieziony na Sybir, gdzie w Mołotowie odbył 3 miesięczna karę wiezienia. Po odbyciu kary powtórnie udaje mu się uciec, przedrzeć przez linie frontu i wrócić do Bachowa, gdzie mieszkał do śmierci.

 

Maria Majewska I voto Krajewska, II voto Pawłowska.

alt

Urodzona w 1922 r. w Bachowie przysiółek Parcelacja. Obecnie miejsce terytorialnie związane z Ruszelczycami - naprzeciw miejscowości po prawej stronie Sanu. Wraz z matką, bratem, jego żoną i dziećmi została 10 II 1940 r. zabrana przez sowietów i wywieziona na Sybir do miejscowości Krywoi w obłosti Mołotow. Tam wyszła za mąż za Krajewskiego, który został wcielony do I Armii Wojska Polskiego. Brał udział w bitwie pod Lenino. Zginął od kuli snajpera pod Warszawą we wrześniu 1944 r. Maria Krajewska powróciła do polski z 2 letnia córka Janiną i zamieszkała na Woli Krzywickiej. Córka Janina Iwasieczko mieszka obecnie w Krzywczy. [poniżej zdjęcie Marii Pawłowskiej i Janiny Iwasieczko. Fot. P.Haszczyn]

 

Emil Stadnik.

alt

10 II 1940 r. został wywieziony na Sybir z żoną i córką z przysiółka Parcelacja w Bachowie do miejscowości Krywoi w obłosti Mołotow. Podczas tworzenia się wojska polskiego wstąpił do I Armii WP. Brał udział w bitwie pod Lenino, gdzie został ranny i wzięty przez Niemców do niewoli. Po wojnie wrócił i zamieszkał w Krzywczy, jego żona zmarła na Syberii, a córka szczęśliwie powróciła. Zmarł w 1983 r. pochowany na krzywieckim cmentarzu.

 


Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.