Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Piotr Haszczyn urodzony w 1967 r. w Ruszelczycach. Absolwent I Lliceum Ogólnokształcącego w Przemyślu - dział humanistyczny. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie – kierunek Wychowanie Fizyczne (1988) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – studia magisterskie (1992). Ukończył studia podyplomowe – Informatyka 2002, Organizacja i Zarządzanie Oświata 2004. Od 1989 nauczyciel wychowania fizycznego w Babicach. Gminny Organizator Sportu w latach 1988 – 1998. W latach 2004 – 2009 dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach. Działacz społeczny: założyciel oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Babicach, Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w latach 1992 – 1995, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy, inicjator i przewodniczący Komitetu Obchodów 600 lecia Parafii Krzywcza.

Z zamiłowania badacz historii Krzywczy i okolicznych miejscowości. W 1997 wydał książkę pt. Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Babicach 1875 – 1997, a w 1998 Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398 – 1998. Autor artykułów historycznych dotyczących miejscowości gminy Krzywcza publikowanych m.in. w Życiu Podkarpackim, Niedzieli, Biuletynie Informacyjnym Parafii Krzywcza, Głosie z nad Sanu, Roczniku Przemyskim, Naszym Przemyślu oraz na stronach internetowych www.krzywcza.eu oraz www.spbabice.edu.pl. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, a w latach 2011 – 2014 członek Zarządu TPN.

W 1998 r. inicjator i przewodniczący Komitetu Obchodów 600 lecia Parafii Krzywcza. Pomysłodawca wybudowania 14 metrowego  pomnika Krzyża upamiętniającego rocznicę 600 lecia parafii i Bitwy 11 Karpackiej Dywizji Piechoty z Niemcami 13 IX 1939 r. W 2004 r. inicjator upamiętnienia Śmierci Jana Pawła II krzyżem wraz z pamiątkową tablicą na wzgórzu w Babicach.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach w latach 2004 – 2009, inicjator nadawania imion klasom: Franka Wilczka – noblisty z dziedziny Fizyki, którego babcia pochodziła z Babic, gen Bronisława Prugara – Ketlinga związanego rodzinne z Babicami i Rodziny Pinińskich fundatorów i dobrodziej babickiego kościoła. We współpracy z IPN Organizował lekcje patriotyczne w szkole. Inicjator obchodów 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackie – patrona szkoły, fundator pamiątkowej tablicy. Dzięki jego zaangażowaniu w ramach programu Śladami Przeszłości powstała Ścieżka Historyczna Babic, która zawiera 5 tablic edukacyjnych.

Na stronie internetowej www.krzywcza.eu propaguje trój kulturowość miejscowości i Gminy Krzywcza. Jako autor artykułów opracował przy współpracy z IPN Rzeszów [p. Arturem Brożyniekiem] listę osób poległych podczas II wojny światowej, opracował 17 biogramów osób najbardziej zasłużonych dla Krzywczy, opracował historie wszystkich miejscowości z gminy oraz dziesiątki artykułów dotyczących historii Krzywczy i Gminy. Propaguje ciekawe osobowości z terenu gminy.

Jest autorem bloga Krzywcza Trzy Kultury (adres http://krzywcza.blogspot.com),  który zawiera 183 wpisy, a w nich propaguj ciekawe wydarzenia z historii miejscowości.

Współpracuje z wieloma instytucjami. Dzięki współpracy z Wyższą Szkoła Wschodnioeuropejską w Przemyślu – wydziałem architektury powstały projekty zagospodarowania zabytkowych cerkwi w Babicach i Krzywczy. We współpracy z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy Biuro Naczelnego Rabina Polski stara się upamiętnić Żydów, którzy zostali rozstrzelani na ternie Krzywczy. W ramach tego projektu współpracował w powstaniu filmu o holokauście na terenie Polski Południowo –wschodniej, który będzie miał emisję ogólnopolską i światową. Film ma być gotowy w drugiej połowie 2015 r.

We współpracy z TVP Rzeszów powstały następujące filmy: Krzywcza 1939 - Cienie polskiego września  oraz Krzywcza 2010 - Cienie polskiego września. Powstał również film o jego działalności pt. Trzy kultury Piotr Haszczyna. Jest również autorem i producentem kilkunastu filmów, które można obejrzeć na stronie internetowej krzywcza.eu. Propaguje historię gminy współpracują w realizacji projektów edukacyjnych wśród młodzieży: San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy [2013 r.] oraz Zwykli niezwykli – ku chwale krzywieckim bohaterom wojennym [2015 r.]. W 2012 r. we współpracy z dzierżawcą jednego z najstarszych budynków w Krzywczy została umieszczona na nim tablica z jego historią.

Od 20 lat tworzy prywatne archiwum dotyczące Gminy Krzywcza. Archiwum zawiera kilkadziesiąt godzin nagrań ze świadkami historii [udział w II wojnie światowej, zsyłki na Sybir, przymusowa praca w Niemczech, wspomnienia etnograficzne i inne], ok. 10 000 zdjęć archiwalnych, ponad ok. 100 000 zdjęć [budynki, kapliczki, cerkwie, pejzaże, rośliny, owady, zwierzęta, uroczystości gminne] od roku 2004 do współczesności, kilka tysięcy dokumentów w formie kserokopii i elektronicznej oraz kilkadziesiąt godzin filmów. W archiwum znajdują się również akwarele i fotokopie obrazów malarzy związanych z Krzywczą p. Olgi Ardan, Janiny Walas oraz Michała Trawnickiego.

Jako członek zarządu Ochotniczej straży Pożarnej w Krzywczy od 1998 r. prowadzi kronikę jednostki. Odznaczony za swoją działalność odznaką wzorowy Strażak, brązowym i srebrnym medale zasługi dla Pożarnictwa. Prowadzi również elektroniczną kronikę działań przy remoncie cerkwi w Chyrzynce [http://www.krzywcza.eu/cerkiew-i-cmentarz-w-chyrzynce.html].

Wspólnie z p. Jerzy Wójcikiem zajął się cmentarzem Żydowskim w Krzywczy prowadząc do jego uporządkowania, a z p. Januszem Śmigielskim wykonał wejście na cmentarz. 

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu bierze udział w kwestach na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Przemyślu. Był inicjatorem organizacji kwesty pod auspicjami Towarzystwa na cmentarzu w Krzywczy. Dzięki temu w 2014 r. odnowiono nagrobek Joczów i Bocheńskich. Opracował do nagrobka tekst tablicy informującej o zasługach pochowanych w grobowcu. 1 XI 2014 odbyła się II kwesta, w której zbierano fundusze na odnowę zabytkowego nagrobka Karoliny Dembińskiej, ciotki Aleksandra Fredry. Od 2013 r. jest wiceprezesem  Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej na miejscowość Krzywcza – jest to sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Bezinteresownie oprowadza wycieczki i osoby prywatne, które w celach turystycznych przybywają do miejscowości w naszej gminie. Również bezinteresownie pomaga osobom, które tworząc drzewo genologiczne zwracają się o pomoc.

Założył profile na facebooku - Krzywcza Trzy Kultury [https://www.facebook.com/Krzywcza] i Gmina Krzywcza [https://www.facebook.com/gmina.krzywcza] strona była edytowana w latach 2011-2020, na których propaguje historię Gminy Krzywcza.

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.