Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Podniesienie Krzyża na polu plebańskim w Krzywczy jako pamiątka
Jubileuszu 600 - lecia Parafii

"Ten Krzyż Zbawienia pewnie znasz, to symbol wiary Twojej znak. O ratuj duszę swoją! " - brzmi początek pieśni od lat śpiewanej w Kościele Parafialnym w Krzywczy. Parafianie, Urząd Gminy wraz z ks. proboszczem Stanisławem Sroką i księżmi wikarymi postanowili uczynić krzyż nie tylko widzialnym, ale i namacalnym, wewnętrznie przeżytym znakiem Zbawienia, a zarazem dziękczynienia za 600 lat trwania wiary chrześcijańskiej na tych ziemiach. Tymczasowy, drewniany krzyż zostanie na kilka miesięcy, ale jeszcze przed głównymi, wrześniowymi uroczystościami jubileuszowymi, wymieniony na metalową konstrukcję z krzyża, którą finansuje gmina. W drugim dniu rekolekcji parafialnych, 3 marca 1998 - w piątek, rzesza ludzi zgromadziła się na Mszy Świętej w Krzywczy, po której miała się odbyć Jubileuszowa Droga Krzyżowa z niesionym na ramionach przez przedstawicieli różnych stanów, drewnianym krzyżem. Uroczystość uświetniła obecność Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzywczy i Ruszelczyc, która odświętnie umundurowana pierwsza niosła krzyż. Następnie drzewo krzyża kolejno przejmowali ojcowie, matki i żony, młodzież i dzieci. W czasie dwukilometrowej, wiodącej polami drogi, odprawiono stacje Drogi Krzyżowej, modlitwą objęto cały Kościół Powszechny. Zapalone świece przypominały o Jezusie - Światłości Świata. Droga Krzyżowa zgromadziła wielu dawnych parafian, którzy już nie mieszkają na tych ziemiach, ale których ojcowie i dziadowie mieli tutaj swoje korzenie. Oni też chcieli przejść wspólnie tę symboliczną drogę, aby choć w ten sposób wziąć udział w Jubileuszu, do którego przygotowuje się cała parafia.
Po dotarciu na szczyt, na którym zaplanowano ustawić krzyż, wzrok rozmodlonych ludzi przyciągnął piękny widok wszystkich wiosek należących do parafii, zasnutych delikatną pajęczynką mgły i powoli zatapiających się w wieczornym zmroku.
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej ks. rekolekcjonista Franciszek Goch poświęcił Krzyż. Osadzenia i umocowania dokonali członkowie Straży Pożarnej, którzy ostatni zeszli ze wzgórza, już w kroplach zaczynającego padać deszczu.
Ludzie w zadumie, bez pośpiechu wracali do swoich domów, część świec pozostawili pod krzyżem dla tych, którzy w 1939 r. na tym właśnie polu przelali krew. Tak się bowiem złożyło, że wybrane na podniesienie Jubileuszowego Krzyża wzniesienie było świadkiem śmierci kilkudziesięciu polskich żołnierzy z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty pod dowództwem płk Bronisława Prugara - Ketlinga z Armii Małopolska, biorących udział w bitwie kampanii wrześniowej, rozegranej w dniu 13 września 1939 r. Ich ciała spoczywają na krzywieckim cmentarzu, ale krew pozostała w ziemi.
Postawienie krzyża jest dla parafii Krzywcza wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju. Chcą pozostawić ten znak przyszłym pokoleniom na kolejne stulecia, aby zawsze pamiętali, że tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości, wysiłki, u kresu ludzkiej mądrości pojawia się i trwa krzyż - znak, dla którego warto żyć i warto umierać.

Barbara Haszczyn


13 IX 1998 r. uroczystość poświęcenia Krzyża - Pomnika

O godz. 9.00 na plebanię przyjechał Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz. Oczekiwała go Kompania Honorowa 14 brygady pancernej z Jarosławia oraz orkiestra z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa pod dyr. chor. sztab. Tadeusza Chlebka oraz przedstawiciele dowództwa wszystkich jednostek wojskowych z okręgu przemyskiego w osobach: Szef Gabinet Ministra dr Jan Szałaj, Szef Regionalnego Sztabu Wojskowego płk. Józef Mroczek, dowódca 14 Brygady Pancernej ppłk. Pawlica, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Łomański, Dowódca Garnizonu Jarosław mjr Sanowski, Dowódca Dywizjonu Artylerii Samobieżnej mjr Kochmański. Oprócz ks. proboszcza byli również obecni członkowie Komitetu Jubileuszowego Zygmunt Sobol, Edward Bajda i Piotr Haszczyn. Orkiestra odegrała marsza generalskiego, minister zlustrował kompanię honorową. Po powitaniu na plebani odbyło się śniadanie, w którym uczestniczyła również p. wójt Zofia Lekka. Po śniadaniu wszyscy obecni przeszli do kościoła, a następnie do świetlicy wiejskiej w Krzywczy, gdzie minister otworzył wystawę fotograficzną pt. Krzywcza w starej fotografii. Wystawę przygotowała p. Ewa Barbara Wójcik.


Ok. godz.10.30 procesja z orkiestrą wojskową, kompanią honorową wojska polskiego, kompanią strażaków OSP z Krzywczy i Ruszelczyc, księżmi, ministrem oraz oficerami przy dźwiękach marszu wyruszyła na krzywieckie wzgórze. Tam odbyła się polowa msza św. Podczas jej trwania poświęcono i odsłonięto krzyż mierzący 13.35 m postawiony 10 IX ok. godz. 14, który zbudowała firma p. Piotra Idzika w celu uczczenia Jubileuszu 600 - lecia parafii i 59 rocznicy bitwy kampanii wrześniowej.

Największy wkład pracy w to przedsięwzięcie, z ramienia komitetu Jubileuszowego włożył Pan Józef Dyl. Projekt pomnika wykonała p. Alicja Storojna. Według pierwotnego planu miały to być dwa krzyże pionowy (żelazny) od którego poziomo miały odchodzić ramiona krzyża Virtuti Militarii (wykonany z kostki brukowej). Niestety środki finansowy wystarczyły tylko na krzyż ustawiony pionowo. Warto wspomnieć również zasługi pana Ryszarda Pawłowskiego, który przyczynił się do bezpłatego przekazania przez Zakład Energetyczny betonowych podstaw pod krzyż. Poświęcenia dokonał ks. kapelan 14 Brygady Pancernej z Przemyśla kap. Słotwiński, a odsłonięcia tablic dokonał Minister Janusz Onyszkiewicz. Po odsłonięciu odbył się apel poległych i salwa honorowa. Po tej ceremonii wszyscy zebrani udali się na cmentarz, gdzie Minister w imieniu rządu polskiego złożył wieńce na mogile poległych żołnierzy. Wiązanki kwiatów złożyli również kombatanci, Komitet Jubileuszowy, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz straż pożarna. Po ceremonii już bez ministra odbył się uroczysty obiad na plebani, a pod Grzybkiem w parku festyn ludowy.


Fot. montaż krzyża i tekst Piotr Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.