Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Jan Chryzostom Zachariasiewicz był jednym z bardzie płodnych polskich pisarzy. Wiadomo, że Kraszewskiego nie dogonił, ale na pewno znajduje się w czołówce pod względem napisanych powieści w historii literatury polskiej. Sesja naukowa w Radymnie była dla mnie impulsem, by zebrać tytuły wszystkich jego powieści. Na podstawie opracowań literackich oraz kwerendy w internecie udało się znaleźć tytuły 85 jego powieści. Być może niektóre tytuły mogą mieć błąd, gdyż tytuł został źle zakwalifikowany w wykazie odstępnych źródeł. Udało się też ustalić, że pierwszą jego wydaną powieścią nie był „Uczony” lecz „Skromne nadzieje” z roku 1854. W większości ustalono również rok wydania powieści. Niektóre tytuły mają dwie daty. Ta pierwsza odnosi się do publikacji w gazecie ta druga do wydania książkowego.

Ostatnią powieścią Zachariasiewicz prawdopodobnie była powieść -  Po ślubie. Z zapisków kobiety w roku 1903. Nie wiadomo czy była ona napisana wcześniej, a wydana w tym roku czy świeżo napisana. W początkach XX w. pisarz był w podeszłym wieku i drukowano wiele jego wznowień jak np. powieść Orion i Chryzantema wydaną w 1885 r., którą w 1903 r. opublikowano ponownie w Gazecie Lwowskiej, a honorarium było przeznaczone na remont Szkoły w Krzywczy. Stąd błędna interpretacja w niektórych źródłach tego faktu.

Następne ciekawe odkrycie dotyczące Zachariasiewicza. Okazuje się, że był prekursorem powieści fanstastyczno-naukowej. W roku 1861 wydał powieść Kometa, a w 1886 Za Przyszłość. Wydaje się, że są to dwie pierwsze powieści o tematyce fantastycznej w literaturze polskiej.

Niewątpliwie 85 tytułów stawia Zachariasiewicza, w czołówce pod względem napisanych powieści, pisarzy w historii literatury polskiej. W miarę dostępu do źródeł wykaz będzie aktualizowany.

 

Powieści Jana Chryzostoma Zachariasiewicza:

 1. 1854 - Skromne nadzieje
 2. 1855 - Uczony
 3. 1856 - Sąsiedzi. Powieść współczesna
 4. 1856 - Sierota wielkiego świata
 5. 1857 - Boże dziecię. Powieść z naszych czasów
 6. 1857 - Dwaj lutniści. Obrazki z naszej przeszłości
 7. 1857 -  Żertwa
 8. 1858 - Za kulisami
 9. 1858 - Renata
 10. 1860 - Fałszywy król
 11. 1860 - Na kresach
 12. 1860 - Za króla Jana
 13. 1860 - Złota góra.
 14. 1861 -Toż
 15. 1861 - Kometa
 16. 1861 - Konfederat
 17. 1862 - Święty Jur. Powieść w trzech częściach
 18. 1862 - Za króla Stanisława
 19. 1862 - Sebastyan Klonowicz. Obraz z ciernistego żywota wieszcza
 20. 1863 - W przededniu
 21. 1863 - Jarema. Studium wewnętrznych dziejów Galicji
 22. 1864 - Za króla Michała
 23. 1865 - Marcyan Kordysz
 24. 1866 - Za króla Zygmunta
 25. 1866 -Po ślubie
 26. 1867 -Tajemnica
 27. 1867 - Marek Poraj. Powieść z czasów pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej
 28. 1868 - Za króla Władysława
 29. 1868-1869 - Mąż upatrzony
 30. 1867 -1868 - Zakazane owoce.
 31. 1869 - Za chlebem
 32. 1869 - Czerwona czapka. Z notatek cesarsko-królewskiego radcy
 33. 1869 - Tajny fundusz
 34. 1870 - Dzieje ideału
 35. 1870 - Za króla Jana Kazimierza
 36. 1870 - Milion na poddaszu. Obrazek z niedawnej przeszłości.
 37. 1870 - Porwanie Sabina
 38. 1870 - Chleb bez soli
 39. 1871 - Za kulisami
 40. 1870 - Wiktorya Regina: ze wspomnień narzeczonej.
 41. 1871 - Noc królewska
 42. 1871 - Człowiek bez jutra
 43. 1872 - Posag
 44. 1872 - Opinia parafialna
 45. 1872 - Poseł - Męczennik
 46. 1872 - Albina
 47. 1872 - Widoku familijne
 48. 1873  - Co ich zbliżyło?
 49. 1873 - Za honor
 50. 1873 - Szczęście kobiece
 51. 1874 - Muszka
 52. 1874 - Zakryte Karty.[Zakryte skarby?], Powieść współczesna.
 53. 1875 - Sumienny konkurent, studium karnawałowe
 54. 1875 - Za prawdę
 55. 1876 - Na chlebie żony
 56. 1876 - Omanka
 57. 1876 - Preferans po śmierci. Przekład na chorwacki 1877
 58. 1876 - Zły interes historia ze studyów wiedeńskich.
 59. 1877 - Wybór posła. Powieść współczesna
 60. 1877 - Za wolność
 61. 1877 - Prawo bezprawia
 62. 1878 - 1883 - Jedna Krew
 63. 1878 - Królewskie krzesło. Powieść współczesna
 64. 1878 - Tajemnice Stefanii
 65. 1879 - Flamina
 66. 1880 - Za miłość
 67. 1881 - Teorya Pana Filipa
 68. 1882 - Za sprawiedliwość
 69. 1883 - Za srebrniki
 70. 1884 - Za ojczyznę
 71. 1885 - Samolub
 72. 1885 - Wyprawa po wujaszka
 73. 1886 - Za przyszłość
 74. 1888 - Herb na giełdzie
 75. 1888 - Za Boga
 76. 1889 - Nieboszczyk w kłopotach. Gawęda staroszlachecka
 77. 1891 - Poseł - męczennik
 78. 1891 - Moje szczęście
 79. 1894 - Przy końcu wieku
 80. 1894 - Spod trzech zaborów
 81. 1895 - Chleb
 82. 1895 - Orion i Chryzantema, czyli romans w XX wieku
 83. 1897 - Zakopane skarby. Powieść współczesna.
 84. 1902 - Trzeci Maj. Powieść historyczna z czasów panowania Stanisława Augusta
 85. 1866 -1903 - Po ślubie. Z zapisków kobiety

Piotr Haszczyn [wrzesień 2023]

Zapraszamy na bloga www.krzywcza.blogspot.com

 

 

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.