Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Niewiele informacji dotrwało do naszych czasów o cerkwi i parafii greckokatolickiej w Średniej. Nie wiadomo kiedy powstała tam parafia i wybudowano pierwszą cerkiew. Wiadomo, że do roku 1785 w Średni istniała parafia greckokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, musiała więc przy tej okazji istnieć stara cerkiew i zabudowania parafialne. W latach 1783 - 1792 parochem parafii był ks. Andrzej Bryliński, który objął Średnią po swoim ojcu Janie wyświęconym w roku 1746 do cerkwi w Woli krzywieckiej. Rodzina Brylińskich była przedstawicielem zubożałego rodu szlacheckiego  herbu Sas. Wywodzili się z miejscowości Dobra w ziemi sanockiej (ta odnoga rodu Dobrzańskich osiedliła się w Brylińcach i zmieniła nazwisko na Bryliński). Po mieczu byli więc z tego samego rodu, co słynny mjr Henryk "Hubal" Dobrzański. Od roku 1792 posługę duszpasterską pełnił ks. Andrzej Pacławski paroch z Woli krzywieckiej. W latach 1789 - 1808 administrował parafią ks. Jan Lewicki, który jednocześnie pełnił posługę w Woli Krzywieckiej. Od roku 1809 parafia greckokatolicka w Średniej została filia parafii w Krzywczy.

Nową cerkiew z drewna modrzewiowego i krytą gątem zbudowano w 1923 r. zastępując drewnianą świątynię pod tym samym wezwaniem, która istniała w miejscowości, co najmniej od początku 1830 roku. Obok cerkwi wybudowano jedno kondygnacyjną drewnianą dzwonnicę.  

Przed II wojną światową wierni zgromadzili blachę na jej pokrycie, ale prac nie wykonano z powodu wojny, a następnie wysiedlenia ludności ruskiej z tego terenu. Cerkiew została rozebrana po 1956 roku. W tatach 1988 - 1989 na fundamentach cerkwi wybudowano kościół rzymskokatolicki.

W 1938 roku zamieszkiwało  493 osób wyznania grekokatolików, wg innych danych 530 na 830 mieszkańców wsi.

 

Piotr Haszczyn [lipiec 2020]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

 

 

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.