Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

{phocamaps view=map|id=12}
 
 
alt
Wola Krzywiecka - miejscowość położona w większej części w pobliżu potoku o nazwie Kamionka. W 1443 roku należała do dóbr krzywieckich stanowiąc własność Jana i Febrona z Krzywczy. W roku 1486 była własnością Rafała z Krzywczy. W XVI w. właścicielami Woli Krzywieckiej byli Orzechowscy, a następnie Krasiccy. W XIX w. właścicielem był Joachim Boznański cześnik kruszwicki, a następnie Józef Pawlikowski, Kazimierz hr. Starzeński i Adam hr. Starzeński. W 1880 r. własność Bolesława Jocza. Wtedy w miejscowości znajdowało się ok 50 domów z 541 mieszkańcami (509 grek., 20 rzym., 12 mojż.). Ostatnimi dziedzicami Woli Krzywieckiej była Maria Jocz - Bocheńska. [Powyżej zdjęcie dębu z alei okalającej dawny dworek]
W roku 1507 istniała w miejscowości parafia prawosławna, która 1628 r. była w zarządzie dwóch popów , a następnie w roku 1785 r. grekokatolicka . W 1805 r. istniała tu cerkiew, wystawiona kosztem parafian, na którą materiał dało dominium, pod wezwaniem Zaśnięcia NMP. W roku 1879 r. wybudowano nową cerkiew wraz z dzwonnicą. Nieużytkowana po 1945 r. popadła w ruinę i została rozebrana. W Muzeum Ziemi Przemyskiej znajdują się trzy ikony pochodzące z Woli Krzywieckiej.
Rada Szkolna Krajowa utworzyła w dniu 30 VI 1875 r. Szkołę Pospolitą w Krzywczy. Była to szkoła jednoklasowa obejmującą swoim zasięgiem Krzywczę, Wolę Krzywiecką i Ruszelczyce. Dnia 16 III 1906 r. Rada Szkolna Krajowa utworzyła w miejscowości szkołę jednoklasową.
W okresie I wojny światowej w dworze i w samej miejscowości stacjonowały wojska rosyjskie oblegające Przemyśl.
W 1938 roku było tu 620 grekokatolików na 1120 mieszkańców wsi.
 

Piotr W. Haszczyn. Zarys Dziejów Parafii w Krzywczy 1398 - 1998. Krzywcza 1998. Str. 26

 

 Zdjęcia P.Haszczyn

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.