Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Obchody święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja mają w naszej gminie długą historię, nawet wtedy kiedy Polski nie było na mapie Europy. Chociaż trudno w to uwierzyć, ale władze austriackie wykazywały się w tym względzie bardzo dużą tolerancją.

Jak informuje Kuryer Lwowski z dnia 26 czerwca 1913 r. w Krzywczy odbył się „Obchód Narodowy”. Poniżej  dokładny tekst notatki:

Obchód rocznicy konstytucji majowej odbył się w naszem miasteczku 15 czerwca br. Nader uroczyście przy wielkim udziale publiczności miejscowej. Na program złożył się odczyt nauczyciela p. Ohly’ego o „konstytucji 3 – maja”, dalej chór dzieci, deklamacje, chór lwowski i obraz sceniczny „Matka żyje”. Zakończył żywy obraz, przy odsłonięciu którego odśpiewali zebrani „Z dymem pożarów” i „Jeszcze nie zginęła”.

Gościnnego przyjęcia doznał chór w dworze pp.Joczów, tudzież u pp. Ohlów – Organizacją wieczoru zajął się nauczyciel miejscowy p. Ohly – któremu należy się za to szczere uznanie.

[Pisownia oryginalna]

Tyle informacji z gazety. Pozostaje pytanie, gdzie odbył się ten „Obchód”, gdyż świetlicy w Krzywczy wtedy nie było. Wydaje się, że w kościele lub w piwnicy po browarze, która przez kilkanaście lat ze względu na wielkość była wykorzystywana na potrzeby organizacji uroczystości miejskich – bo wtedy Krzywcza jeszcze była miasteczkiem. Niewątpliwie rozmach uroczystości sprzed 104 lat robi wrażenie i dziś. Było to też wielkie wydarzenie dla ówczesnej społeczności Krzywczy  gromadząc "wielką publiczność". Udział chóru ze Lwowa to nie lada przedsięwzięcie, dlatego tym większe uznanie dla Jana Ohlya i jego żony Marii - krzywieckich nauczycieli, którzy organizowali te obchody 104 lata temu.

Piotr Haszczyn [maj 2017 r.]

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.