Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Kościół Rzymskokatolicki filialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Średniej.
Na placu pocerkiewnym  w latach 1988 - 1995 wybudowano kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy według projektu W. Pisza. Kaplicę usytuowano tak, że obecnie znajduje się ona na fundamentach starej cerkwi. Dokonano też przeróbek, aby projekt kaplicy mógł całkowicie opierać się na starych fundamentach. Pracami kierował proboszcz parafii ks. Stanisław Sroka we współpracy ze Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy. Dnia 9 IX 1989 r., dzień po odpuście parafialnym, ks. bp Stefan Moskwa poświęcił kamień węgielny i plac, na którym znajdowała się już kaplica w stanie surowym. Prace wykończeniowe trwały do 1995 r. 19 XI tegoż roku konsekracji kaplicy dokonał ks. abp Józef Michalik. W kaplicy znajduje się dużych rozmiarów mozaikowy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ufundowany przez Urząd Gminy w Krzywczy. Przy kaplicy usytuowana jest dzwonnica o konstrukcji metalowej z jednym małym dzwonem (sygnaturką) i drugim większym ufundowanym przez Urząd Gminy w Krzywczy w roku 1997. Większy dzwon nosi imię Jana z Dukli. Obecnie kaplica jest filią parafii Krzywcza. W niedzielę i większe święta odprawia się tutaj mszę św. o godz. 9.00.
 

Piotr W. Haszczyn. Zarys Dziejów Parafii w Krzywczy 1398 - 1998. Krzywcza 1998. Str. 38.

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.